Ανανέωση καρτών Δακτυλίου Παλιάς Πόλης

0
72

Από 1η Απριλίου 2018 τίθεται σε ισχύ το μέτρο του Δακτυλίου στην Παλιά Πόλη Ρεθύμνου. Ο Δήμος Ρεθύμνου καλεί τους δικαιούχους συμπολίτες κάρτας ελεύθερης διέλευσης στον Δακτύλιο, να προσέρχονται στην Τεχνική Υπηρεσία (κτίριο Δελφίνι – καθημερινά πλην Σ/Κ)) προκειμένου να ανανεώσουν την κάρτα τους. 

Υπενθυμίζεται ότι δικαιούχοι των νέων καρτών είναι:

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Παλιάς Πόλης (να φαίνεται ως κύρια κατοικία στο Ε1)
Οι συνοδοί για φροντίδα ηλικιωμένων μόνιμων κατοίκων Παλιάς Πόλης.
Τα υπηρεσιακά οχήματα αντιμετώπισης κινδύνων
Οχήματα για φορτοεκφόρτωση καταστημάτων 11.00-13.00.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν στην Τεχνική Υπηρεσία οι ενδιαφερόμενοι είναι : 

1) Αντίγραφο του Ε1 ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο κατοικίας που να αποδεικνύει ότι διαμένουν στην Παλιά Πόλη.

2) Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, της κατοικίας τους.

3) Αντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας του οχήματός τους.

4) Αίτηση (συμπληρώνεται στην Υπηρεσία). 

Διευκρινίζεται ότι οι κάρτες παρέχουν ελεύθερη διέλευση, αλλά όχι στάθμευση εντός της Παλιάς Πόλης, η οποία απαγορεύεται καθ’ όλες τις ώρες βάσει ισχύουσας κανονιστικής απόφασης του Δήμου. 

Τα οχήματα φορτοεκφόρτωσης επίσης πρέπει να ανανεώσουν τις ειδικές κάρτες τροφοδοσίας εντός Παλιάς Πόλης από την Τεχνική Υπηρεσία.