Αλλαγή της ημερομηνίας συνεδρίασης της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χανίων

0
6

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του Ν. 4555/2018), που ήταν προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την 16η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2021.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2021.

Μετατίθεται λόγω παράτασης των περιοριστικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για την 21 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ 3 του Ν. 4555/2018).