Αυτές οι περιοχές θα μείνουν χωρίς ρεύμα την ερχόμενη εβδομάδα

0
53

Χωρίς ρεύμα θα μείνουν την ερχόμενη εβδομάδα λόγω εργασιών περιοχές των Χανίων. 

Ειδικότερα: 

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

1.Στις 3.7.2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω
περιοχές: Κεραίες Σκλόκας.

2.Στις 4.7.2017 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω
περιοχές: Φραγκοκάστελο – Πατσιανός – Καψοδάσος – Σκαλωτή.

3.Στις 5.7.2017 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτω
περιοχές: Κομιτάδες – Βρασκάς – Βουβάς – Σφαγεία Βουβά – Κούτελος – Αγ. Νεκτάριος.

4.Στις 6.7.2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω
περιοχές: Νεροκούρου – Κήρυκας – Μουλά Χανούμ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της
διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα
δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας,
απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.