98 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Νοσοκομείο Χανίων | Τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και οι μισθοί

0
1295

Διαδικασία πρόσληψης 98 νέων υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, θέτει σε εφαρμογή το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Η Ανεξάρτητη Αρχή ενέκρινε στις 4 Οκτωβρίου νέες θέσεις, με συμβάσεις διάρκειας 24 μηνών.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Εδώ η ανακοίνωση του Νοσοκομείου

Αναλυτικότερα, οι θέσεις, τα προσόντα, τα δικαιολογητικά και ο πρώτος μισθός έχουν ως εξής:

Πηγή: workenter.gr