Μία άποψη για τη λιμνοδεξαμενή του Πλατάνου

0
41

του Κώστα Χαρτζουλάκη*

Δίκιο έχουν οι κάτοικοι του Δ.Δ. Πλατάνου που διαμαρτύρονται για την επίλυση του προβλήματος της έλλειψης νερού, τόσο για την άρδευση των θερμοκηπίων όσο και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, μια και πολλοί έχουν επενδύσει όχι μόνο χρήματα αλλά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι οι νέοι, κατά πλειοψηφία, μένουν στο τόπο τους!

Τα προβλήματα έλλειψης νερού και κινδύνου αλάτωσης των εδαφών λόγω υπεράντλησης έχουν επισημανθεί από τις αρχές της 10ετίας του 1990. Για 10 χρόνια το Ινστιτούτο έκανε αναλύσεις νερού από τις γεωτρήσεις και τα πηγάδια και εδάφους στα θερμοκήπια. Τα αποτελέσματα, που έδειχναν την επιδείνωση της κατάστασης χρόνο με το χρόνο, κοινοποιούνταν στο Γραφείο Αγροτικής Ανάπτυξης και του παραγωγούς. Καμιά σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης.

Στις 12/6/2008 το Ινστιτούτο παρουσίασε στην αίθουσα του Δημαρχείου τα αποτελέσματα του προγράμματος DESERTNET της ΕΕ σχετικά με τον κίνδυνο ερημοποίησης της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση. Φάνηκε ότι πάνω από το 89% της περιοχής ήταν σε μέτριο ή υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης λόγω μη ορθολογικής άρδευσης (χρήσης νερού υψηλής αλατότητας, έλλειψης στράγγισης και έκπλυσης, κλπ). Δυστυχώς καμιά συντονισμένη προσπάθεια με συνέχεια για την επίλυση του θέματος.

Και φτάσαμε στο σήμερα, 25 χρόνια μετά με αντιπαραθέσεις και δυστυχώς αυταρχικές συμπεριφορές που δεν συμβάλουν στην επίλυση του προβλήματος. Η αρχική θέση φαίνεται από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου ότι τουλάχιστον είχε τις πιθανότητες να προχωρήσει (έγκριση δασαρχείου, μεγάλος όγκος νερών απορροής, κλπ). Δυστυχώς δεν προχώρησε για την απαιτούμενη γεωλογική μελέτη που θα κρίνει την καταλληλότητα γιατί η νυν δημοτικής αρχή έκανε νέα πρόταση (χωρίς απ’ τι φαίνεται μια προκαταρκτική μελέτη). Χάθηκαν 2 χρόνια. Το έργο, αν η γεωλογική μελέτη έδειχνε ότι το έδαφος είναι κατάλληλο, θα ήταν ώριμο για ένταξη.

Στην ανοικτή συγκέντρωση το βράδυ της Κυριακής, που δυστυχώς απουσίαζε ο δήμαρχος και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, τονίστηκε η αναγκαιότητα να πέσουν οι τόνοι αντιπαράθεσης, να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την γεωλογική μελέτη της αρχικής θέσης με στόχο να ενταχθεί το έργο για χρηματοδότηση, μια και ο χρόνος είναι περιορισμένος.

Η πρόταση είναι σαφής και ελπίζουμε ο δήμος να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων!

ο Κώστας Χαρτζουλάκης είναι γεωπόνος-μελετητής πρώην ΓΔ του ΙΥΦΕΧ

από το sadentrepese