Ένας πρώην πρύτανης και τρεις Κοσμήτορες ζητούν στοιχεία για τους χειρισμούς της Πρυτανικής Αρχής στο θέμα των κτηρίων

0
671

Διαστάσεις εντός του Ιδρύματος, φαίνεται ότι παίρνουν οι αντιδράσεις για τις ενέργειες της Πρυτανικής Αρχής, που αφορούν την αξιοποίηση των κτηρίων του Πολυτεχνείου Κρήτης, επιβεβαιώνοντας έτσι τις πληροφορίες περί δυσαρέσκειας αρκετών καθηγητών για τους χειρισμούς που έχουν γίνει. 

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Αγώνα της Κρήτης», κοινή επιστολή προς το Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης της Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κοινοποίηση προς τα Μέλη της Συγκλήτου, έχουν αποστείλει τρεις Κοσμήτορες του Πολυτεχνείου και ο πρώην πρύτανης του ιδρύματος κ. Ιωάννης Φίλης σχετικά με τη διαδικασία εκμίσθωσης των κτιρίων στο Λόφο Καστέλι.

Την επιστολή με ημερομηνία 28 Ιουλίου υπογράφουν ο καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης, Κοσμήτορας Σχολής ΜΠΔ, ο Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου, Κοσμήτορας Σχολής ΜΗΧΟΠ, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης, Κοσμήτορας Σχολής ΑΡΜΗΧ και ο πρώην πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Καθηγητής Ιωάννης Φίλης με αφορμή τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Αξιοποίησης Περιουσίας του Πολυτεχνείου Κρήτης του έτους 2017 που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη την Παρασκευή 4 Αυγούστου στις 9 το πρωί, όπου και θα συζητηθεί μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα με τα ακίνητα στο λόφο Καστέλι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του «Αγώνα της Κρήτης», οι τρεις Κοσμήτορες και ο πρώην πρύτανης, αναφέρουν στην επιστολή τους ότι στην πρόσκληση της ΓΣ υπάρχει ως θέμα και το «ακίνητο στην συνοικία Καστέλι της παλιάς πόλης των Χανίων», με μια επιγραμματική αναφορά «χωρίς να αναφέρεται για ποια χρήση ζητείται η έγκριση και χωρίς να υπάρχει επεξηγηματική έκθεση και τυχόν προσάρτημα της από το ΔΣ ή χωρίς εισηγητικό σημείωμα για θέμα που αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης δημόσιας συζήτησης, δημοσιεύσεων».

Στην επιστολή τους ακόμη αναφέρουν ότι αιτούνται να κοινοποιηθεί στα μέλη της ΓΣ “σε εύλογο για την επαρκή ενημέρωση” πριν τη συνεδρίαση της 4-8-2017, χρόνο:

“Φάκελος του διαγωνισμού εκμίσθωσης των ακινήτων στο Καστέλι Χανίων που θα συμπεριλαμβάνει οπωσδήποτε:

α) την υπογραφείσα σύμβαση με την τελική τιμή παρούσας αξίας κατακύρωσης του διαγωνισμού της εκμίσθωσης,

β) τα πρακτική της επιτροπής του διαγωνισμού για τις συνεδριάσεις που έγιναν μετά την ενημέρωση της ΓΣ της εταιρείας της 10-5-2017,

γ) τα πρακτικά των διαπραγματεύσεων που ακολούθησαν μετά την ενημέρωση της ΓΣ της 10-5-2017 με την εταιρεία στην οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός με όλα τα σχετικά έγγραφα που αντηλλάγησαν καθώς και

δ) τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ που ακολούθησαν μετά την ενημέρωση της ΓΣ της 10-5-2017 συμπεριλαμβάνοντας όλες τις εγκρίσεις πράξεων σχετικών με τον διαγωνισμό εκμίσθωσης των ακινήτων αυτών,

ε) όλα τα δικαιολογητικά φερεγγυότητας, τα σχέδια αξιοποίησης και τα επιχειρηματικά σχέδια (business plans) που κατατέθηκαν από τις συμμετέχουσες στον διαγωνισμό εταιρείες,

στ) τα πρακτικά της επιτροπής που διενήργησε και έφερε εις πέρας την διαδικασία της προκαταρκτικής εκδήλωση ενδιαφέροντος (3/2016) για την μακροχρόνια εκμίσθωση των ακινήτων στο Καστέλι Χανίων και

ζ) τον πλήρη φάκελο των προσφορών που έδωσαν οι συμμετέχοντες στην παραπάνω προκαταρκτική αυτή εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση των ακινήτων.

 

Να σημειώσουμε ότι