Αβοκάντο, πολλά πρέπει να γίνουν ακόμα …

0
222

Του Κώστα Χαρτζουλάκη*

Αναγκαία, αν και με μεγάλη καθυστέρηση, η ενημερωτική συνάντηση με τους φυτωριούχους–παραγωγούς πολλαπλασιαστικού υλικού αβοκάντο που έγινε τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π. Ε. Χανίων.

Η ανάγκη εξασφάλισης υγιούς και κατάλληλου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και η σωστή ενημέρωση των παραγωγών με στόχο την παραγωγή προϊόντων με μεγάλη προστιθέμενη αξία ήταν στα συμπεράσματα της εσπερίδας που έγινε στο Σκινέ στις 30/1/2012, που αναφέρονται παρακάτω:

Επέκταση καλλιέργειας του αβοκάντο στην Κρήτη μπορεί να φτάσει τις 10-15.000 στρέμματα.
Ανάγκη προγραμματισμού και έλεγχος για τις νέες φυτεύσεις

Εισαγωγή και μελέτη προσαρμοστικότητας νέων ποικιλιών (όψιμων) και νέων ανθεκτικών υποκειμένων στη Phytopthora spp από το Ινστιτούτο πριν γίνει εμπορική διάθεση.

Εγκατάσταση πειραματικών φυτειών με διάφορα υποκείμενα πυκνής φύτευσης.

Ενημερωτικά προγράμματα για φυτωριούχους και να εξετασθεί η δυνατότητα σύμπραξης φυτωριούχων και δημοσίων ιδρυμάτων (πχ πρόγραμμα Αλεξ. Μπαλτατζής) με σκοπό την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υλικού το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και παράλληλα θα μπορεί να ανταγωνισθεί το εισαγόμενο φυτωριακό υλικό.

Κίνητρα στους παραγωγούς για επέκταση της καλλιέργειας και ένταξής τους σε συστήματα πιστοποίησης και βιολογικής καλλιέργειας.

Συνεχή προγράμματα εκπαίδευσης και ενημέρωσης των αγροτών στις νέες τεχνικές καλλιέργειας.

Δημιουργία ισχυρής ομάδας παραγωγών «Αβοκάντο» και αναγνώριση του Χανιώτικου και Κρητικού αβοκάντο ως ΠΟΠ με χαρακτηριστικό brand name είναι μονόδρομος.

Ενημερωτική καμπάνια για την βιολογική και θρεπτική αξία του αβοκάντο.

*Ο Κώστας Χαρτζουλάκης είναι γεωπόνος-ερευνητής, πρώην Διευθυντής του ΙΥΦΕΧ